Przyspiesz swój komputer w kilka minut

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Restoro
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz swój język
 • Krok 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfiguracji
 • Pobierz to oprogramowanie teraz, aby usprawnić korzystanie z Internetu.

  Możesz prawdopodobnie napotkać komunikat o błędzie dotyczący określonej usługi pulpitu zdalnego w systemie Windows 2004. Istnieje kilka sposobów rozwiązania tego problemu, więc zrobimy to często wkrótce.Przejdź do Panelu sterowania.Kliknij Systemy.Przejdź do zakładki „Zdalne”.Zaznacz wszystkie pola „Zezwalaj użytkownikom na łączenie się z tym komputerem stacjonarnym z dala od innych”.

  In Aria-label=”Artykuł Ten artykuł

  Ta treść pomoże Twojej rodzinie zrozumieć najczęstsze ustawienia, o których wspominają eksperci, wpływają na konfigurację usług terminalowych w środowisku korporacyjnym.

  Serwer terminala

  < h2 id="1">Jak skonfigurować Pulpit zdalny w systemie Windows Server 2003?

  Idź do kwater | Panel sterowania | System, dokonaj również wyboru w zakładce Remote.W sekcji Pulpit zdalny zaznacz pole Zezwalaj użytkownikom, aby móc zdalnie łączyć się z komputerem, upewnij się, że i kliknij OK.

  Serwer terminali jest uważany za serwer, który obsługuje klasy systemu Windows lub pełne komputery klienckie potrzebne do korzystania z usługi Windows Terminal for Services. Użytkownicy muszą wybrać możliwość łączenia się z serwerem portu, aby móc uruchamiać programy, zapisywać pliki, a także korzystać z produktów sieciowych serwera. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do serwera internetowego terminala za pośrednictwem firmowego połączenia internetowego i/lub przez Internet.

  Połączenia zdalne w celach administracyjnych

  Usługi terminalowe obsługują dwa zdalne połączenia w sytuacjach awaryjnych z komputerem.Yuther. Nie potrzebujesz licencji dostępu klienta (CAL) do usług terminalowych (TS) dla każdego z tych połączeń.

  Aby zezwolić na więcej niż dwa oficjalne logowania lub wielu konsumentów, musisz zainstalować dostawców ról terminalowych i mieć odpowiednie licencje CAL usług terminalowych.

  Rozwiązywanie problemów z sesją usług terminalowych

  Poniższe sekcje opisują problemy, które możesz napotkać, i sugerują rozwiązania.

  Liczba użytkowników, którzy mogą pojedynczo zalogować się do sesji usług terminalowych w tym samym czasie, może być niewielka

  Jak mogę sprawdzić Usługi PROW?

  Najpierw przejdź do mojego menu Start, a następnie po prostu wybierz uruchom.W Edytorze rejestru określ „Plik”, a następnie „Połącz rejestr sieciowy”.W oknie dialogowym Wybierz komputer wprowadź nazwę komputera zdalnego, specjalne Sprawdź nazwy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Ograniczona liczba nieuczciwych programów RDP może wynikać z niepoprawnie skonfigurowanych zasad społeczności online lub właściwości RDP-Tcp w niektórych terminalach w konfiguracji usługi. Domyślnie załącznik jest skonfigurowany tak, aby umożliwić nieograniczoną liczbę zyskownych sesji połączeń z serwerem. Podczas próby połączenia ze zdalnym komputerem (RDC) pojawia się następujący komunikat o błędzie:

  Pulpit zdalny jest wyłączony.
  Ten komputer nie może wylądować na nowym komputerze zdalnym.
  Spróbuj zalogować się ponownie. Jeśli nowy problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze zdalnym kierowcą lub administratorem telewizora. pilot trzymaj się na górze

  Upewnij się, że pulpit jest włączony

  1. Bądź przekonany do uruchomienia narzędzia systemowego. Aby uruchomić narzędzie systemowe, kliknij Start > Panel sterowania > System popularny, a następnie po prostu kliknij OK.
  2. Kliknij całkowicie kartę Zdalne. W obszarze Komputer pulpitu zdalnego zaznacz pole Włącz zdalne odzyskiwanie komputera domowego na tym komputerze.

  Sprawdź zasady usług terminalowych pod kątem pewnej liczby interakcji

  1. Uruchom przystawkę Zasady grupy, otwórz naszą własną Zasady bezpieczeństwa lokalnego lub powiązane Zasady grupy
  2. Przejdź do: Zasady komputera lokalnego > Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne systemu Windows > Składniki > Limit połączeń usług terminalowych.
  3. Kliknij Włączone.
  4. W polu Maksymalna dozwolona liczba połączeń TS wprowadź maksymalną liczbę połączeń końcowych, którym chcesz pomóc, a następnie kliknij przycisk OK.

  Sprawdź właściwości RDP-Tcp usług terminalowych i ustaw te elementy w konfiguracji usług terminalowych

  1. Kliknij Start, wybierz Kontroler, kliknij dwukrotnie Elastyczny panel słoneczny, Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie **Konfiguruj usługi terminalowe.
  2. W konsoli kliknij Drzewo, Połączenia.
  3. W panelu szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy podstawową sieć, określ maksymalną liczbę spotkań i kliknij Właściwości.
  4. Na karcie Karty sieciowe kliknij Maksimum, wprowadź sąsiadów, maksymalną liczbę sesji przydzielonych do połączenia z serwerem i może być kliknij Zastosuj.

  Sprawdź autoryzowane uprawnienia, które będą łączyć się z usługami terminalowymi i skonfiguruj grupę Użytkownicy pulpitu zdalnego

  Przyspiesz swój komputer w kilka minut

  Czy Twój komputer działa wolno i wolno? Martwisz się o utratę ważnych plików i danych? Nie szukaj dalej niż Restoro — najlepsze rozwiązanie do naprawienia wszystkich problemów związanych z systemem Windows. To potężne oprogramowanie naprawi typowe błędy, ochroni system przed awarią i zoptymalizuje komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie czekaj dłużej – pobierz Restoro już dziś i ciesz się płynnym, szybkim i bezproblemowym korzystaniem z komputera!


  Użytkownicy w grupie pulpitów zdalnych ustanowionej na serwerze terminali są wybierani, aby przyznać użytkownikom i grupom możliwość zdalnego łączenia się z serwerem terminali.

  Jaka jest nazwa usługi pulpitu zdalnego?

  Remote Desktop Connection (RDC, podobnie nazywany Remote Desktop lub po prostu RD, dawniej Microsoft Terminal Services Client, mstsc lub tsclient) może być aplikacją kliencką RDS. Pozwala to graczowi na zdalne połączenie się z doskonałym komputerem sieciowym z uruchomionym serwerem Term Services ov.

  Możesz dodawać użytkowników i listy, które będą należeć do grupy Użytkownicy pulpitu zdalnego, ale tylko w następujący sposób:

 • Połącz lokalnych użytkowników oprócz grup
 • Na karcie Zdalne w każdym oknie dialogowym Właściwości systemu na kilku innych serwerach hosta sesji usług pulpitu zdalnego.
 • Przystawka Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, gdy serwer hosta sesji usług pulpitu zdalnego jest zainstalowany na jakimś głównym kontrolerze domeny
 • Jak mam to zrobić Usługa pulpitu zdalnego?

  Wybierz Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Usługi pulpitu zdalnego > Host sesji pulpitu zdalnego > Połączenia > Zezwalaj użytkownikom na łatwe łączenie się z usługami pulpitu zdalnego. Następnie ustaw zasięg na Włączone lub Nieskonfigurowane.

  Powinieneś być w stanie użyć następującej specjalnej procedury, aby pomóc w dodawaniu użytkowników i dodatkowo w grupach, grupy użytkowników pulpitu zdalnego korzystających ze zdalnego wylogowania w systemie Okno dialogowe właściwości na znaczącym serwerze terminali.

  usługa zdalnego komputera w systemie Windows 2003

  Członkostwo w bieżącej lokalnej grupie Administratorzy lub powiązanej podczas konfiguracji serwera terminali jest ich minimalnym wymaganiem dla tej procedury.

  Dodaj zorganizowanych użytkowników do grupy Użytkownicy pulpitu zdalnego za pomocą karty Zdalny

  1. Uruchom konkretne narzędzie systemowe. Aby uruchomić narzędzie podium, kliknij Start > Panel sterowania > ikona System, a następnie kliknij OK.
  2. W tematach obszaru czatu właściwości systemu wybierz opcję Użytkownicy zdalni z zakładek Remote Click. Dodaj członków lub stowarzyszenia, które powinny być połączone z większością serwera terminali. Grupy graczy, które Twoja rodzina dodaje i dodaje do grupy Użytkownicy pulpitu zdalnego.

  Jeśli nie zezwolisz użytkownikom końcowym nawet na zdalne łączenie się z tym laptopem na karcie Zdalny, potencjalni klienci nie będą musieli mieć możliwości łączenia się między witryną bloga a komputerem, nawet jeśli są skojarzone z typami produktów znajdują się w grupie Użytkownicy pulpitu zdalnego. .

  Dodaj czasy użytkowników i grup dla użytkowników w jednej grupie pulpitów zdalnych i użyj przystawki Użytkownicy i grupy lokalne

  1. Kliknij Start > Narzędzia administracyjne, otwórz Zarządzanie komputerem.
  2. W drzewie konsoli wybierz Większość stanów i grup użytkowników hosta.
  3. Kliknij dwukrotnie Grupy folderów w okienku szczegółów.
  4. Kliknij dwukrotnie Użytkownicy pulpitu zdalnego, a następnie kliknij Dodaj.
  5. W oknie dialogowym wyboru częstego użytkownika kliknij Lokalizacje, aby określić Spróbuj wyszukać.
  6. Kliknij Typy obiektów, aby określić, które aspekty ich obiektów chcesz znaleźć.
  7. Wprowadź dokładną nazwę, którą chcesz dodać, w polu Wprowadź nazwy obiektów dotyczące wyboru (przykłady).
  8. Kliknij Sprawdź nazwy.
  9. Gdy typ nazwy zostanie znaleziony, kliknij OK.

  Możliwy konflikt przypisania portów

  Może to oznaczać, że większość innej określonej aplikacji na serwerze stacji używa tego samego okna dokowanego TCP, co protokół RDP (Remote Desktop Protocol). Domyślny port przypisany do uzyskania protokołu RDP to 3389.

  pomoc zdalna w systemie Windows 2003

  Pobierz to oprogramowanie teraz, aby usprawnić korzystanie z Internetu.