Få fart på din dator på några minuter

 • Steg 1: Ladda ner och installera Restoro
 • Steg 2: Starta programmet och välj ditt språk
 • Steg 3: Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationsprocessen
 • Ladda ner den här programvaran nu för att förbättra din onlineupplevelse.

  Under den senaste veckan har några av våra läsare fått ett helt nytt “Report Server 107”-felmeddelande. Detta problem kan uppstå på grund av många faktorer. Låt oss diskutera några av dessa typer nedan.Händelse-ID: 107. Dator: SQLSERVER. Beskrivning. Rapportserverns Windows onlinesystem (MSSQLSERVER) kan inte ansluta till dokumentserverdatabasen. Felet är faktiskt inte specifikt eftersom det inte avslöjar det korrekta felet som orsakade stordatoranslutningsfelet.

  Händelse-ID 107
  Källa Rapport Server Windows-tjänst
  Beskrivning Rapportserver Windows-tjänst (MSSQLSERVER) som kan ansluta till rapporteringssystemets databas. Info Enligt
  Microsoft-händelse:
  Orsak:
  Rapportserverns Windows-tjänst (MSSQLSERVER) kunde inte aktivera en rapportserverdatabas . Detta element inträffar när tjänsten startas om. Detta inträffar när SQL Server Database Engine (MSSQLSERVER)-tjänsten startas när Report Server Service-ögonporten startar.
  Detta inträffar också när du inte använder konfigurationsverktyget utöver Reporting Services för att konfigurera Change Report Server Windows servicekonto. (ibland som om du använder tjänster i behandlingsverktyg) och starta om den tjänsten.
  Det kommer också att kunna hända att konto 1, där det användes för att helt starta tjänsten, inte längre har behörighet att tillåta dem till den nya databasen.
  Lösning:
  Använd alltid Reporting Services-verktygsarrangemanget för att uppdatera Windows-tjänstkontot för rapporterna på servern. Reporting Services Configuration Tool uppdaterar automatiskt symmetriska nyckel- och databasanslutningsinställningar som tyvärr använder tjänstens ID.
  Referens hemsida An Easy Fix For Report Server Error 107
  Простое исправление ошибки сервера отчетов 107
  Łatwa Naprawa Błędu Serwera Raportów 107
  보고서 서버 오류 107에 대한 쉬운 수정
  Una Solución Fácil Para El Error 107 Del Servidor De Informes
  Een Gemakkelijke Oplossing Voor Report Server Error 107
  Eine Einfache Lösung Für Den Berichtsserverfehler 107
  Uma Correção Fácil Para O Report Server Error 107
  Une Solution Simple Pour Report Server Error 107
  Una Soluzione Semplice Per L’errore 107 Del Server Di Report